wielkość czcionki

Terapia BMAC

Zalety terapii BMAC

Główną zaletą terapii BMAC jest duża liczba multipotencjalnych komórek macierzystych, progenitorowych i regeneracyjnych skoncentrowanych we własnym osoczu pacjenta w procedurze wykonywanej przyłóżkowo ( point-of-care ) w ciągu 15 minut.

Ludzkie komórki macierzyste posiadają umiejętność samoreplikacji lub różnicowania w komórki tworzące różne tkanki i organy ludzkiego organizmu.

W normalnych warunkach ludzki organizm posiada wystarczającą liczbę komórek macierzystych aby utrzymać funkcje organów i zapewnić ich odnowę, jednak jest ona niewystarczająca, aby skutecznie zregenerować ciężko uszkodzone tkanki.