wielkość czcionki

Terapia BMAC

Przebieg procedury terapii BMAC

Komórki macierzyste pobierane są poprzez aspirację szpiku kostnego z tylnej części miednicy pacjenta. Aspirat szpiku kostnego to krwista substancja, która jest pobierana z miednicy za pomocą małej igły. Zwykle procedurze towarzyszy minimalny dyskomfort, ponieważ okolica jest lokalnie znieczulana. Do wykonania procedury potrzebne jest 240 ml aspiratu szpiku kostnego. Aspirat zawiera mezenchymalne komórki macierzyste, płytki krwi i inne typy komórek macierzystych.

Szpik kostny umieszczany jest w specjalnym pojemniku. Pojemnik ten jest następnie umieszczany w urządzeniu zwanym wirówką. Urządzenie to w ciągu 14 minut odwirowuje szpik kostny z duża prędkością, co powoduje, że komórki macierzyste oraz płytki krwi oddzielają się od pozostałych składników krwi.

Hervest BMAC

Właśnie tę zagęszczoną substancję wstrzykuje się w podudzie w ok. 40 miejscach. Substancja ta nosi nazwę BMAC co w wolnym tłumaczeniu znaczy: zagęszczony aspirat szpiku kostnego.

bmac

Po wprowadzeniu do organizmu, płytki krwi uwalniają czynniki wzrostu i białka sygnałowe, które informują komórki macierzyste w co mają się przekształcić. Same komórki macierzyste nie są w stanie naprawić uszkodzonego miejsca. Muszą być pokierowane, a płytki krwi pełnią właśnie funkcję kierującą. Można porównać komórki macierzyste do robotników budowlanych, a płytki krwi do ich nadzorców. Po aktywacji, komórki macierzyste zdolne są dokonać wielu ważnych rzeczy. Poza naprawą uszkodzenia, komórki macierzyste stymulują uszkodzone komórki do samonaprawy oraz biorą udział w tym procesie. Przy odrobinie szczęścia, komórki macierzyste reagują na środowisko niskotlenowe i pomagają zbudować nowe naczynia krwionośne, co poprawia przepływ krwi i eliminuje potrzebę amputacji.

Komórek nie poddaje się działaniu substancji chemicznych lub hodowli, co mogłoby zagrozić ich żywotności lub zdolności regeneracji zniszczonych tkanek.

Pierwsze efekty mogą być już widoczne po kilku tygodniach od zabiegu.!!

Wyniki badań skoncentrowanych na wykorzystaniu terapii komórkami autologicznymi okazały się obiecujące i doprowadziły do kilku badań klinicznych, w których użyto stężonych komórek autologicznych szpiku kostnego, jako terapii naczyniotwórczej u pacjentów naczyniowych, którzy nie są kandydatami na leczenie chirurgiczne bądź wewnątrznaczyniowe. Mechanizm działania nie został dokładnie wyjaśniony, ale jedna z hipotez sugeruje, że poprawa widoczna w przepływie krwi, a co z tego wynika, w jakości życia i możliwości chodzenia, wynika z wpływu, jaki komórki szpiku kostnego mają na małe naczynia poboczne. Rozszerzenie tych naczyń to najważniejszy fizjologiczny mechanizm naprawczy w przypadku choroby tętnic obwodowych. Te kluczowe naczynia są w stanie tworzyć bezpośrednie połączenia między odgałęzieniami głównych naczyń osiowych. Ich zdolność wzrostu jest jednak ograniczona u pacjentów cierpiących na ciężką miażdżycę naczyń krwionośnych, zwłaszcza u cukrzyków.Podanie stężonego roztworu komórkowego ze szpiku kostnego zawierającego różnorodność typów komórek progenitorowych wraz z cytokinami i czynnikami wzrostu, stymuluje neowaskularyzację poprzez wzrost poboczny w obrębie dotkniętej chorobą tkanki, co w rezultacie powoduje lepszy przepływ krwi w kończynie, a więc eliminuje potrzebę amputacji nogi.

Badania te wskazują, że komórki własnego szpiku kostnego pacjenta mogą być użyte do pomocy w przezwyciężeniu przeciwności, które występują w przypadku gdy naturalny proces gojenia organizmu jest osłabiony.

powrót do góry