wielkość czcionki

Wiedza

Słownik

Angiogeneza - (gr. Angeion = naczynie + genesis = pochodzenie, powstawanie), inaczej neowaskularyzacja - to proces tworzenia nowych naczyń włosowatych

Angioplastyka balonikowa - polega na wprowadzeniu do aorty specjalnego cewnika zakończonego balonem. Po ustaleniu dokładnej pozycji balonu - tak by jego położenie było zgodne z miejscem zwężenia balon jest pompowany powietrzem. Przez cały czas zabiegu lekarze obserwują cewnik w aorcie na monitorach podłączonych do aparatu rentgenowskiego

Aterektomia - metoda przez skórnej rewaskularyzacji

Cytokiny - są cząsteczkami białkowymi wpływającymi na wzrost, proliferację i pobudzenie komórek biorących udział w odpowiedzi odpornościowej oraz komórek hemopoetycznych

Endaretektomia - są cząsteczkami białkowymi wpływającymi na wzrost, proliferację i pobudzenie komórek biorących udział w odpowiedzi odpornościowej oraz komórek hemopoetycznych

Erytrocyt - (gr. erythros czerwony, kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – jeden z podstawowych morfotycznych składników krwi. Głównym zadaniem erytrocytów jest przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla, co jest możliwe dzięki obecności w nim czerwonego barwnika hemoglobiny, który ma zdolność do nietrwałego wiązania tlenu i przechodzenia w oksyhemoglobinę.

Fibrynoliza - to fizjologiczny proces rozpuszczania skrzepu (fibryny). Podobnie, jak proces krzepnięcia krwi, zachodzi w sposób kaskadowy. Kluczowym dla fibrynolizy enzymem jest plazmina powstająca z plazminogenu

Granulocyty - określa się rodzaj leukocytów, które w cytoplazmie zawierają liczne ziarnistości oraz posiadają podzielone na segmenty (segmentowane) jądro komórkowe. W zależności od pochłaniania określonych barwników wyróżnia się trzy rodzaje granulocytów:
- eozynofile, czyli granulocyty kwasochłonne
- neutrofile, czyli granulocyty obojętnochłonne
- bazofile, czyli granulocyty zasadochłonne

Hematopoeza - proces powstawania i różnicowania się komórek (elementów morfotycznych) krwi (krwinek) obejmujący zachodzące w szpiku kostnym (h. szpikowa) dorosłych ssaków procesy powstawania krwinek czerwonych i białych oraz wytwarzanie limfocytów w obrębie układu limfatycznego

Hemoglobina -oznaczana też skrótami Hb lub HGB – czerwony barwnik krwi, białko zawarte w erytrocytach, którego zasadniczą funkcją jest przenoszenie tlenu - przyłączanie go w płucach i uwalnianie w tkankach

Komórki macierzyste - inaczej komórki pnia (ang. stem cells) - komórki, które posiadają obydwie wymienione poniżej cechy:
1) są zdolne do potencjalnie nieograniczonej liczby podziałów. Inaczej mówiąc są nieśmiertelne i samoodnawialne.
2) mają zdolność do różnicowania się do innych typów komórek.

Limfocyt -komórka układu odpornościowego, należąca do leukocytów, zdolna do swoistego rozpoznawania antygenów

Leukocyty - krwinki białe – komórkowy składnik krwi. Leukocyty są niemal bezbarwne i mniej liczne od erytrocytów, posiadają zdolność ruchu. Żyją nawet do 20 lat. Ich zadaniem jest ochrona organizmu przed patogenami takimi jak wirusy i bakterie

Naczynia włosowate ( kapilary ) - cienkościenne naczynia krwionośne (lub chłonne) oplatające tkanki i docierające do niemalże każdej komórki ciała

Neowaskularyzacja - proces polegający na nowotworzeniu naczyń krwionośnych.

Proliferacja - mnożenie się komórek

Rewaskularyzacja - poszerzenie i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego. Rewaskularyzacja ma na celu przywrócenie prawidłowego krążenia w świetle naczynia. Leczenie polegające na przeprowadzaniu rewaskularyzacji i przywracaniu prawidłowego krążenia w uprzednio zwężonym, bądź zamkniętym świetle naczynia nazywane jest leczeniem reperfuzyjnym płytki krwi.

Rotablacja - zabieg polega na wprowadzeniu prowadnika do światła naczynia, wprowadza się wirujący z prędkością od 120 000 -140 000 obr/min bor, który ścina część materiału blaszki miażdżycowej. Po zmodyfikowaniu zmiany możliwa jest angioplastyka z użyciem stentu. Rotablacja jest metodą zarezerwowaną dla pacjentów, których naczynia wieńcowe są mocno uwapnione i zwłókniałe przez co niemożliwe jest sforsowanie zwężeń przy użyciu balonów, lub też jest niemożliwe rozprężenie balonów w zmianie.

Trombendarterektomia - udrożnienie tętnicy, które polega na nacięciu ściany naczynia i usunięciu zmian miażdżycowych wraz z błoną wewnętrzną. Zabieg tego typu można wykonać jako uzupełnienie pomostu aortalno-udowego lub jako główny, gdy nie jest możliwe wykonanie pomostów naczyniowych.

Trombocyt - podłużna komórka pozbawiona jądra odgrywająca istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi. U człowieka zwana także płytką krwi lub czasem płytką Bizzozera. Są to dyskowate struktury, mniejsze od pozostałych komórkowych składników krwi człowieka, otoczone błoną komórkową . Zawierają szereg ziarnistości odpowiedzialnych za proces inicjacji krzepnięcia, fibrynolizy i skurczu naczyń krwionośnych. W razie uszkodzenia tkanki, w osoczu rozpoczyna się seria reakcji chemicznych, w wyniku których fibrynogen zostaje przekształcony w cząsteczki fibryny, te zaś zlepiają się, tworząc siateczkę zasklepiającą ranę. W siatce tej więzną następnie erytrocyty i trombocyty – w wyniku czego powstaje skrzep. Płytki krwi nie przypominają ani białych krwinek (leukocytów), ani czerwonych krwinek (erytrocytów).

powrót do góry